Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SERAMİK KARO KAPLAMACISI
BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı

2. Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik seramik karo kaplamacısının iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alması, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapması, hazırlık işlemlerinin gerçekleştirmesi, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya çimento harcıyla kaplama işlemlerini teknik kaideler çerçevesinde yapması, kaplama sonrası işlemleri gerçekleştirmesi ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda seramik karo kaplamacısının mesleki bilgi, beceri ve davranışlarının belirlenmesinde kullanılacak sınav ve belgelendirme detayları tanımlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0177-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği (12UY0051-3/A1)
A2 – Seramik Karo Kaplamacılığı (12UY0051-3/A2)

b. Seçmeli Birimler:

Bulunmamaktadır.

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamında başarılı olunması gerekir.

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

7. Teorik Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( T1 ve T2 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(A2-T2) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 5 2 dk
A2 Seramik Karo Kaplama İşleminin Yapılması T2 60 20 2 dk

8. Mülakat Sınavı:

9. Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına ( P1 ve P2 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 20-30 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

(A2-P2) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 210–240 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği P1 80 Uygulama 20-30 dk
A2 Seramik Karo İşleminin Yapılması P2 80 Uygulama 210-240 dk

10. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

(A1): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

(A2): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

11. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

12. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

13. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

14. Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

15. Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Seramik Karo Kaplamacısı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun