Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DUVARCI BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

Duvarcı Belgelendirme Programı

2. Duvarcı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi tamir edilmesi, amacıyla bu yeterlilik hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0157-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği ( 12UY0048–3/A1 )
A2 – Genel Duvarcılık İşleri ( 12UY0048–3/A2 )

b. Seçmeli Birimler

B1 – Taş Duvar İşleri ( 12UY0048-3/B1 )
B2 – Şömine/Barbekü Yapımı ( 12UY0048-3/B2 )
B3 – Cam Tuğla Yapımı ( 12UY0048-3/B3 )

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olunması gerekir. B gurubu birimler seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilir.

A1+A2
A1+A2+B1
A1+A2+B2
A1+A2+B3
A1+A2+B1+B2
A1+A2+B1+B3
A1+A2+B2+B3
A1+A2+B1+B2+B3

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

Duvarcı (Seviye 3) ulusal yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Adaylar bu yeterlilikte yer alan birimlerden ayrı ayrı sınava girebileceği gibi, tüm birimlerden oluşan bir sınavada katılabilir.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

7. Zorunlu Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( T1 ve T2 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(A2-T2) Yazılı sınav: Bu sınav kapsamında en az 20 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 5 2 dk
A2 Genel Duvarcılık İşlemleri T2 60 20 2 dk

8. Seçmeli Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri için 3 adet teorik sınava ( B1-T3, B2-T4, B3-T5 ) tabii tutulacaklardır.

(B1-T3) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(B2-T4) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(B3-T5) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren sınavı uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

SEÇMELİ BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
B1 Taş Duvar Yapımı T3 60 5 2 dk
B2 Şömine ve Barbekünün Örülmesi T4 60 5 2 dk
B3 Cam Tuğla ile Duvar Örülmesi T5 60 5 2 dk

9. Mülakat Sınavı:

10. Zorunlu Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına ( P1 ve P2 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

(A2-P2) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-240 dakika aralığında belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği P1 80 Uygulama 120-180 dk
A2 Genel Duvarcılık İşlemlerinin Yapılması P2 80 Uygulama 120-240 dk

11. Seçmeli Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri için 3 adet Performans Sınavına (B1-P3, B2-P4 ve B3-P5) tabii tutulacaklardır.

(B1-P3) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında belirlenir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P3) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

(B1-P4) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 120-180 dakika aralığında belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P4) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

(B1-P5) Performans Sınavı: Uygulama sınavı süresi yapılacak uygulamaya göre 60–120 dakika aralığında belirlenmelidir. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P5) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi
B1 Taş Duvar Yapımı P3 80 Uygulama 120-180 dk
B2 Şömine ve Barbekünün Örülmesi P4 80 Uygulama 120-180 dk
B3 Cam Tuğla ile Duvar Örülmesi P5 80 Uygulama 60-120 dk

12. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
( Zorunlu Birimler):

(A1): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

(A2): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

13. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
(Seçmeli Birimler):

(B1): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

(B2): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

(B3): Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

14. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

12. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

13. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

14. Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

15. Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Duvarcı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun