Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ISI YALITIMCISI BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı

2. Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik, yapılarda ısı yalıtımını yapan kişilerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirlemek, ölçme değerlendirme ve belgelendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0132-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler:

A1 – Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği (12UY0057-3/A1)
A2 – Dış Cephelerde Isı Yalıtımı ( Mantolama ) (12UY0057-3/A2)

b. Seçmeli Birimler:

B1 – Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı (12UY0057-3/B1)
B2 – Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı (12UY0057-3/B2)

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olunması gerekir. Alternatifler ; (A1,A2) , (A1,A2,B1) , (A1,A2,B2) , (A1,A2,B1,B2)

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olma şartı vardır.

“11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Bütünleşik sınav yapılması durumunda, birim kontrol listelerinde benzerlik gösteren bilgi ifadeleri için ortak soru sorulabilir.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

7. Zorunlu Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( A1-T1 ve A2-T1 ) tabii tutulacaklardır.

A1-T1 kapsamında en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içerebilen yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

A2-T1 kapsamında en az 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği T1 60 10 2 dk
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) T1 60 8 2 dk

8. Seçmeli Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar B1 ve B2 seçmeli birimleri için 2 adet teorik sınava ( B1-T1 ve B2-T1 ) tabii tutulacaklardır.

B1-T1 kapsamında en az 7 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

B2-T1 kapsamında ise en az 8 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test, boşluk doldurma ve doğru-yanlış ifade sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı, toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

SEÇMELİ BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı T1 60 7 2 dk
B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı T1 60 8 2 dk

9. Mülakat Sınavı:

10. Zorunlu Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına (A1-P1 ve A2-P1) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1): Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

(A2-P1): A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği P1 Uygulama
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) P1 80 Uygulama

11. Seçmeli Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar B1 ve B2 seçmeli birimleri için 2 adet Performans Sınavına (B1-P1 ve B2-P1) tabii tutulacaklardır.

(B1-P1): B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

(B2-P1): B2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2- 2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-2) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği P1 Uygulama
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) P1 80 Uygulama

12. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
(Zorunlu Birimler):

Adayın A1 zorunlu birimden başarılı sayılması için T1 sınavından başarılı olması gerekir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

A2 Birimi için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

13. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
(Seçmeli Birimler):

B1 birimi için Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

B2 birimi içinse öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

14. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

15. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

16. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

17. Gözetim Sıklığı:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

18. Belgenin Yenilenmesi:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Isı Yalıtımcısı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun