Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ATA BELGELENDİRME BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI: ATA BELGELENDİRME DANIŞMANLIK VE
ÖZEL İSTİHDAM HİZ. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI: AKBANK T.A.Ş.
ŞUBE KODU:  0553 SAN.SİT./SAMSUN
HESAP NUMARASI: 0100212
IBAN:   TR50 0004 6005 5388 8000 1002 12
VERGİ NO: 19 MAYIS VD. - 0920452956

SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI VE
AB HİBE FONUNDAN KARŞILANMASI TALİMATI

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortasından veya AB Hibe Fonu'ndan karşılanmasına yönelik ödemelerin gerçekleştirilmesi, sınav ücret iade süreci ve bildirimlerin yapılması ile ilgili yöntem ve sorumlulukları tanımlamak.

2. UYGULAMA

2.1 GENEL:
Sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortasından veya AB Hibe Fonu'ndan karşılanmasına yönelik başvuruların alınması ücret iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yayımlamış olduğu ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ ve ‘Belgelendirme için Doğrudan Hibe Programı ve Web Portal Kullanım Rehberi’ne uygun olarak ilgili personel tarafından gerçekleştirilir.

2.2 SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASINDAN KARŞILANMASI:
2.2.1 Başvuruların Alınması:
Bireysel Başvurular için: Başvuru sahibi kayıt işlemleri sırasında Başvuru Formu'nda yer alan bu seçeneği işaretlemesi ve kendi IBAN numarasını yazması gerekir.
Tek Nokta (Üçüncü Kişi ve Kuruluşlar) Başvurusu için: Adaylara ait başvuru dokümanları haricinde, üçüncü kişi veya kuruluş tarafından Tek Nokta Başvuru Formun'nun (temsil ve ilzama yetki sahibi kişi tarafından) doldurularak imzalanması ve başvuru aşamasında Kuruluşumuza iletmesi zorunludur. Bu formda sınav ücret iadesinin yapılacağı Kuruluşumuza ait IBAN numarası yer alacaktır.
Teminat Gösterilmesi Suretiyle Başvuru için: Adaylara ait başvuru dokümanları haricinde, üçüncü kişi veya kuruluş tarafından Tek Nokta Başvuru Formun'nun (temsil ve ilzama yetki sahibi kişi tarafından) doldurularak imzalanması ve Kuruluşumuza iletmesi zorunludur(form üzerinde yer alan teminat türü ve teminat tutarı kısımları doldurulur). Bu formda sınav ücret iadesinin yapılacağı Kuruluşumuza ait IBAN numarası yer alacaktır.
NOT:
- Aday İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanıyor ise bir defaya mahsus olmak üzere hak kazanan kişiler için Belge Masraf Karşılığı alınmaz.
- Aday İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanıyor ise kaldığı birimlerden ilk sınav tarihinden itibaren 1(bir) yıl içerisinde ücretsiz olarak en az 2 kez daha sınava girme hakkına sahiptir.
- Başvuru da bulunan aday, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.

2.2.2. Ücret İadelerinin Gerçekleştirilmesi:
Ödemelerin Gerçekleştirilmesi: Ödemeler peşin veya teminat gösterilmesi suretiyle (4734 sayılı kanunun 34. Maddesinde belirtilen değerlere göre) gerçekleştirilir. Ödemeler sınavdan önce yapılmak zorundadır. Her ayın 28’i ile sonraki ayın 4’ü arasında teşvikten yaralanma hakkı elde etmiş kişilerin listesi ve gerçekleştirilecek ödeme tutarları Müdür tarafından imzalanarak muhasebe personeli tarafından MYK portalına yüklenir ve resmi yazı ekinde MYK'ya iletilir.
Sınav Ücreti İade Süreci:
Bireysel Başvurular:
- Adaylar teşvikten yararlanmak istediğini ve durum için IBAN numaralarını Başvuru Formu’nda belirtilir.
- Sınav başvurusunda bulunan adaylar için fatura hazırlanır.
- Sınavdan başarılı olan adaylar ilgili bildirimlerin yapılmasına müteakip MYK tarafından adayların IBAN numarasına ödemeler gerçekleştirilir.
Tek Nokta (Üçüncü Kişi veya Kuruluş Desteği):
Üçüncü kişi veya kuruluş tarafından hazırlanarak imzalanan Tek Nokta Başvuru Formu’nda bildirilen IBAN numarasına iade edilen sınav ücretine ilişkin ödeme dekontu, ödeme yapılan tarihten itibaren 72 saat sonra alınan ve bu tarih aralığını gösteren banka hesap ekstresi teşvik listeleri ile birlikte MYK portalına yüklenir.
Dikkat edilmesi gereken kurallar:
- Banka ekstresinin tarihinin iade dekont işlem tarihinden minimum 72 saat (3 gün) sonrasına ait olması ve bu 72 saatlik sürenin tamamının görüntülenebildiği banka ekstresinin portala yüklenmesi gerekmektedir.
- 3. kişi veya kuruluştan alınan ödeme ücreti ‘Tek Nokta Başvuru Formu’nda belirtilen toplam ile uyumlu olmalıdır.
- İade faturalarının üzerine ‘4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun EK 3. Maddesi kapsamında Kuruluşumuz tarafından İşsizlik Sigortası Fonundan alınacaktır, taraflar iade edilen veya alınan tutarlar üzerinden vergi işlemlerin mevzuata uygun yapılmasından sorumludur’ ibaresi eklenmelidir.
Teminat Gösterilmesi Suretiyle Başvurular:
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtilen değerler üçüncü kişi veya kuruluş tarafından tek nokta başvurusunda belirtilen sınav ücretine karşılık teminat olarak gösterilebilir.
- Teminat tutarı üçüncü kişi veya kuruluş tarafından karşılanacak toplam sınav ücreti tutarından düşük olamaz.
- Teminat gösterilmesi suretiyle başvuruda teşvikten yararlanmaya hak kazanan kişilere ilişkin olarak MYK'ya iletilen listelerde üçüncü kişi veya kuruluşa değil Kuruluşumuza ait IBAN numaraları bildirilir, MYK tarafından ödemeler Kuruşumuzun IBAN numarasına yapılır.
- Teminatın alınması ve iadesine ilişkin kanıtlar ilgili sınav kayıtlarının muhafaza edilmesi gereken süreler kadar Kuruluşumuz kayıtlarında saklanır.

2.3 SINAV ÜCRETLERİNİN AB HİBE FONUNDAN KARŞILANMASI
2.3.1. Başvuruların Alınması:
Kayıt işlemleri sırasında bu seçeneğin seçilmesi ve başvuru dokümanlarının Kuruluşumuza iletmesi sağlanır.
NOT:
- Aday, AB Hibe Fonu'ndan yararlanıyor ise; belge almaya hak kazananlardan Belge Masraf Karşılığı tahsil edilir.
- Aday, AB Hibe Fonu'ndan yararlanıyor ise; kaldığı birimlerden ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz olarak en az 2 kez daha sınava girme hakkına sahiptir.
- Başvuruda bulunan aday, AB Hibe Fonu'ndan bir defaya mahsusu olarak yararlanabilir.

2.3.2 Ücret İadesinin Gerçekleştirilmesi:
AB Hibe Fonu kapsamında ise adayların sınav ücretleri, Kuruluşumuza ait bloke banka hesabında tutulur ve bu aşamada fatura kesilmez. AB Hibe Fonu'ndan yararlanacak talep listelerinin MYK tarafından onaylanmasının ardından, onaylanmış iade tutarları bloke hesaptan (KDV dahil) banka hesap numaralarına, Kuruluşumuz tarafından geri ödenir. Başarılı olmayan adayların ücretleri gelir olarak kaydedilir.