Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SIVACI BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

Sıvacı Belgelendirme Programı

2. Sıvacı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik sıvacının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yapıların iç ve dış yüzeylerini korumak, düzeltmek, estetik bir görünüm sağlamak ve yapı elemanlarının mukavemetini artırmak vb. amaçlarla sıva yapılmaktadır. Bu bakımdan sıvacı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı –11UMS0135-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
A2 – Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

b. Seçmeli Birimler:

B1 – Makine ile Sıva Yapılması
B2 – Tesviye Betonu ve Şap Yapılması
B3 – Hazır Elemanların Yerleştirilmesi

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olmak zorundadır.
B grubu birimler seçmeli olup sınavında başarılı olanların birimleri belgelerinde ayrıca belirtilir.

Birimlerin gruplandırma alternatifleri aşağıda listelenmiştir.

A1+A2: Geleneksel Sıva Uygulayıcısı
A1+A2+B1: Geleneksel ve Makine İle Sıva Uygulayıcısı
A1+A2+B2: Geleneksel Sıvacı ve Tesviye Betonu Uygulayıcısı
A1+A2+B3: Geleneksel Sıvacı ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B1+B2: Geleneksel/Makinalı sıva ve Tesviye Betonu Uygulayıcısı
A1+A2+B1+B3: Geleneksel/Makinalı sıva ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B2+B3: Geleneksel Sıvacı, Tesviye Betonu Uygulayıcısı ve Hazır İmalat Yerleştirme Elemanı
A1+A2+B1+B2+B3: Sıvacı

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

Sıvacı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

7. Zorunlu Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( T1 ve T2 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(A2-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol Listesinde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1 60 5 2 dk
A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1 60 20 2 dk

8. Seçmeli Birimler Teorik Sınavı:

Adaylar B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri için 3 adet teorik sınava ( B1-T1, B2-T1, B3-T1 ) tabii tutulacaklardır.

(B1-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(B2-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(B3-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

SEÇMELİ BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
B1 Makine ile Sıva Yapılması T1 60 5 2 dk
B2 Tesviye Betonu ve Şap Yapılması T1 60 5 2 dk
B3 Hazır Elemanların Yerleştirilmesi T1 60 5 2 dk

9. Mülakat Sınavı:

10. Zorunlu Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına (P1 ve P2) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(A2-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması P1 80 Uygulama 120-180 dk
A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi P1 80 Uygulama 120-240 dk

11. Seçmeli Birimler Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri için 3 adet Performans Sınavına (B1-P1, B2-P1 ve B3-P1) tabii tutulacaklardır.

(B1-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(B2-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(B3-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli

Başarım Notu

Soru Sayısı

Sınav Süresi
B1 Taş Duvar Yapımı P1 80 Uygulama
B2 Şömine ve Barbekünün Örülmesi P1 80 Uygulama
B3 Cam Tuğla ile Duvar Örülmesi P1 80 Uygulama

12. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
(Zorunlu Birimler):

(A1): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0024-3/A1-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

(A2): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0024-3/A2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

13. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar
(Seçmeli Birimler):

(B1): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0024-3/B1-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

(B2): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0024-3/B2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

(B3): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0024-3/B3-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

14. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

15. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

16. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

17. Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

18. Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Sıvacı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun