Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

1. AMAÇ

Kuruluşumuz TS EN ISO/IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Kalite Yönetim Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mevzuatı, Ulusal Meslek Standarttı (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY) de, Pandemi salgınına karsı düzenlenecek sınavlarda salgının yayılmasını önlemek amaçlı tüm önlemleri almak, belirlenen şartlara uygunluğunun ve etkinliğinin incelenmesi ve sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla belgelendirme süresince oluşacak riskleri analiz etme prosedürü gerçekleşmesini amaçlar.

2. KAPSAM

Bu prosedür, oluşabilecek riskleri önlemeyi ve analiz etmeyi süreçlerini kapsar.

3. TANIMLAR

3.1 Risk: Her hangi bir olayda bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile, gerçekleşmesi durumunda yol açacağı sonucun şiddetin birlikte ele alınmasıdır.

3.2 COVİD 19: Koronovirüs olarak adlandırılan, tüm dünyayı da saran bulaşıcı bir pandemi hastalık.

4. SORUMLULAR

4.1 Tüm Birimler

5. PROSEDÜRLER

5.1 GENEL KURALLAR

5.1.1. Ofiste ve sınav alanlarında bulunan herkese maske, eldiven, yüz siperi vb sağlayarak kişilerin bu koruyucu ekipmanları uygun şekilde kullanmaları sağlanacak.

5.1.2. Tek kullanımlık koruyucu ekipmanların uygun şekilde çıkartılmasını ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

5.1.3. Tekrar kullanılabilecek koruyucu ekipmanları uygun şekilde dezenfekte edilecek.

5.1.4. Mümkün olan her durumda maske üzerine yüz siperi takılması sağlanacak ve yüz siperini sık aralıklarla dezenfektanla temizlenecek.

5.1.5. Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi konusunda yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulacak.

5.1.6. Yemekhane ve bekleme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzenini uygun şekilde ayarlanacak. Mümkünse yemeklerin tek kişilik kumanya şeklinde dağıtılması sağlanacak. Bardak, kaşık, çatal, baharat gibi malzemelerin tek kullanımlık olmasına özen gösterilecek.

5.1.7. Toplantı yapılması gereken durumlarda toplantıları çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla düzenlenmesi tercih edilecek. Zaruri toplantı ve eğitimlerde sosyal mesafeye dikkat edilerek ve tüm katılımcıların maske takması sağlanacak.

5.1.8. Ofis ve sınav alanlarının zemini ve sıkça temas edilen yüzeylerin rutin temizliğinin yapılması sağlanacak. Bununla birlikte sınav alanında kullanılan istasyonlar, tezgâhlar, kulplar, kapı kolları, ortak kullanılan araç, gereç, makine ve ekipmanların da temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilecek.

5.1.9. Sınav evraklarının konulması için kullanılan zarfların silinebilir malzemeden üretilmiş olmasına dikkat edilecek ve her kişinin zarfa temas etmeden önce dezenfekte etmesi sağlanacak.

5.1.10. Ofis ve sınav alanlarında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgilendirme afişleri ve görselleri asılacak.

5.1.11. Mevcut acil durum planları ile risk analizlerini salgın tehdidini de içerecek şekilde güncellenecek..

5.1.12. Gezici sınav birimi sözleşmelerine salgına karşı önlemlerin alınması ve bu konudaki sorumluluğa ilişkin madde eklenecek.

5.1.13. Sınav alanı uygunluk kontrol formlarında güncelleme yaparak salgına ilişkin alınmış önlemlerin kontrolünü sağlayacak maddeler eklenecek.

5.1.14. Belirlenen kurallara ek olarak ulusal yeterlilik özelinde alınması gereken önlemler de alınacak.

5.1.15. Temassız ateş ölçer (37.5 derece ve üstü) ile ofiste çalışanların ve sınav alanlarına girişte adayların ve sınav görevlilerinin ateşininin ölçülmesini pandemin süresince sağlanacak. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi yeni tip koronavirüs belirtileri olan kişi var ise bu kişiyi diğer kişilerden izole edip ve derhal Alo 184’ü arayarak sağlık görevlilerinin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edilecek.Ayrıca FR.58 Ateş Takip Formu ile günlük girişler kayıt altına alınacaktır.

5.1.16. Salgına karsı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlendi. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunmasını ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi sağlandı.

5.1.17. Faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik vardiyalı vb.) bir çalışma planı oluşturdu. Ara dönemler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlandı.

5.1.18. Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceği dikkate alınarak, acil durum da yaşanacak olaylara karşı önlemler alındı.

5.1.19. Zaruri şehir içi seyahatlerde salgına karşı ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ihlal edilmemesini, görevli çalışanların salgına karşı mücadele ile ilgili hususlara uygun hareket etmesi sağlanacak..

5.1.20. Kuruluşumuzun bağlı olduğu il dışındaki şehirlerdeki sınav taleplerinde mümkünse aynı yerde ikamet eden sınav görevlilerinin görevlendirilmesine özen gösterilecek. Mümkün değilse ulaşım esnasında da gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

5.1.21.Salgın süresince sınavlara yönelik iç doğrulama faaliyetleri(Şahit veya Kayıt farketmeksisiz) kayıt iç doğrulama yönetemine uygun olarak yapılacaktır.

5.1.22.Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edilecek ve alınan tedbirlerin güncelliği gözden geçirilecek.

5.2 OFİSTE ALINACAK ÖNLEMLER

5.2.1.Ofise ziyaretçi girişi sınırlandırılıp, sınav başvuruları mümkün olduğunca internet ve telefon ile alınacak.

5.2.2. Kuruluşumuza yapılan başvurularda sınava katılım sağlayacak adaylardan herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığına ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede kendisine yeni tip koronovirüs teşhisi konulması halinde kuruluşumuza bilgi verileceği ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınacak önlemlere uyacağı konusunda yazılı beyanı alınır.

5.2.3.Ofiste uygun yerlere ve ofisin giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirildi.

5.2.4. Çalışanlar sık aralıklarla ve en az 20 saniye boyunca ellerini yıkamaları konusunda uyarılacak..

5.2.5. Ofise gelen ziyaretçiler ile sosyal mesale korunarak ve ziyaretçilerin de ellerini dezenfekte etmesi sağlanacak.

5.2.6. Ofiste çalışanların kişisel eşyalarını (bilgisayar, klavye, fare vb.) dezenfekte etmesi sağlanacak..

5.2.7. Ofisin ve ofiste ortak kullanılan malzemelerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlanacak..

5.2.8. Ofiste hizmet veren çalışanların uzaktan çalışabilme imkânları varsa bu doğrultuda düzenleme yapılacak. Yoksa büyük çalışma ekiplerini daha küçük birimlere ayrılarak ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesi sağlanacak.

5.2.9. Sınav alanlarından gelen kapalı zarf, sınav parçası gibi nesneleri gerekli tedbirleri alınarak arşiv odasında 72 saat bekletilerek değerlendirmeye alınır. Diğer dışarıdan gelen malzemeler için aynı şekilde arşiv odasında bekletilir ve bunlara erişim arşiv odasına kullanabilecek kişilerle sınırlıdır.

5.2.10.Korana virüs belirtilerine ilişkin yapılacak bilgilendirmenin yanı sıra bu belirtilerin söz konusu olması halinde çalışan personeli tedbirlerden sorumlu personele bilgi vermesi konusunda uyarılacak. Çalışanların düşmeyen ateş (37.5 ve üstü), öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanacak.

5.3 TEORİK SINAVLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

5.3.1. Teorik sınavları bakanlığın yayınladığı sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenerek adaylara tek kullanımlık kişisel koruyucular verilerek sınava alınacak.

5.3.2. Teorik sınav alanlarına uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirildi.

5.3.3. Sınav alanında bulunan herkesin sınav başlamadan önce elini dezenfekte etmesi sağlanacak.

5.3.4. Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacak.

5.3.5. Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşunuz tarafından alındığını muhakkak adaylara sözlü olarak bildirilecek.

5.3.6.Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberinde belirtildiği şekilde uygun bir sınav düzeninde salgın tehdidi ortadan kalkana kadar adayların birbirleri arasında en az 1.5 metre mesafe bulunacak şekilde sınav oturma düzeninin sınavdan önce muhakkak kontrol edildiği FR.49 Teorik - Yapılandırlmış Sözlü Sınav Yeri ve İş Güvenliği Uygunluk Formu ,FR.50….Performans Saha Uygunluk Kriteri Formu,FR.18 Teorik Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formu , FR.19 Performans Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formu , FR.20 Yapılandırılmış Sözlü Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formuyla sağlanacaktır.

5.3.7. Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılarak sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak ve görülebilir materyaller asılacaktır.

5.3.8. Adaylar tarafından imzalanacak dökümanların her bir adaya özgü hazırlanıp olup ve imza listeleri her listeye bir imza oluşturulactır.

5.3.9.Sınav yapılan her gün ilk sınav öncesinde sınav alanını dezenfekte edilecek.

5.3.10. Sınava katılacak aday sayısını büyük gruplar olmayacak şekilde planlanıp, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek.

5.3.11. Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatılıp ve sınav alanından çıkarılacak. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceğini FR.18 Teorik Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formu , FR.20 Yapılandırılmış Sözlü Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formuyla belirtilecektir.

5.3.12. Adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek ayrı ayrı paketlenmiş olarak adaylara teslim verilecektir.

5.3.13. Teorik sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesi sağlanacaktır.

5.3.14. İlgili KKD ve maske kullanmayan adayları sınava kesinlikle alınmayacaktır.

5.4 PERFORMANSA DAYALI SINAVLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

5.4.1. Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilecek.

5.4.2. Sınav alanındaki kişiler arasında uygun sosyal mesafe olmasını işaretleme ve/veya şeritler yardımı ile sağlanacak.

5.4.3. Sınav alanında bulunan sınav görevlilerini ve adayları birbirleriyle tokalaşmaması konusunda uyarılacak ve materyaller asılacak.

5.4.4. Sınav alanında bulunan herkesin elini dezenfekte etmesi sınav başlamadan önce sağlanacak.

5.4.5. Adaylar tarafından imzalanacak dökümanların her bir adaya özgü hazırlanıp olup ve imza listeleri her listeye bir imza oluşturulactır.

5.4.6.Sınav başlamadan önce yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatılıp ve sınav alanından çıkarılacak. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağını ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceğini, FR.19 Performans Sınav Başlama – Bitiş Konuşması Formu , Formuyla belirtilecektir.

5.4.7. Sınav başlamadan önce olası stresi azaltmak için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından yayınlanan rehber doğrultusunda kuruluşunuz tarafından alındığını muhakkak adaylara sözlü olarak bildirilecek.

5.4.8. Mümkünse adayların kendilerine özgü kişisel koruyucularını ve el aletlerini kullanması sağlanacak. Mümkün olmayan durumlarda ardışık kullanımlar için gerekli tedbirler alınarak sınavların yapılması sağlanacak.

5.4.9. Aynı gün içerisinde yapılacak sınavlarda ilk sınavdan önce ve her sınav sonrasında tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde bertaraf edilerek, diğer kişisel koruyucu donanımları ve el aletlerini dezenfekte edilecek.

5.4.10.Teorik ve Performansa dayalı sınavlar için uygulama rehberinde belirlenen grup halinde yapılacak sınavlar kurum tarafından ayrıca ilan edilecek takvim doğrultusunda yapılacaktır.

5.4.11. Grup halinde yapılan sınavlarda tek seferde bir grup olacak şekilde; grup halinde yapılmayan sınavlarda ise en fazla 3 aday tek seferde sınava katılacak şekilde planlama yapılacak. Sınava aynı anda katılan adaylar ile sınav görevlileri arasında sosyal mesafenin
(1.5 mt) korunması sağlanacak.

5.4.12. Sınav alanına gelecek yeni malzemelerin belirlenen özel alanlarda dezenfekte edilerek havalandırılması sağlanacak. Bu alanlarda sadece yetkili kişilerin girmesini sağlayarak malzemelerle diğer çalışanların teması engellenecek.

5.4.13. Adayların kendi iş elbisesi ile sınava girmesi sağlanacak, mümkün olmayan durumlarda aday kullanımından önce 60-90 derecede yıkanmış ve hijyen şartları sağlanmış iş elbiselerinin kullanılması sağlanacak. İş elbisesinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından sağlanması halinde adayların kişisel kıyafetleri ile iş elbisesinin temas etmesini engelleyecek önlemler alınacak.

hakkimiza mesleki yeterlilik belgelendirme danışmanlık özel istihdam