Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

AHŞAP KALIPÇI BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

Ahşap Kalıpçı Belgelendirme Programı

2. Ahşap Kalıpçı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik ahşap kalıpçının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Betonarme kalıpçılığı içerisinde çeşitli kalıpçılık uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar içerisinde özellikle betonarme yapıların inşasında ahşap kalıpçılığının çok yaygın olarak yer aldığı görülmektedir. Bu bakımdan ahşap kalıpçısı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

Ahşap Kalıpçı ( Seviye 3 ) Ulusal Meslek Standartı – 10UMS0081-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a) Zorunlu Birimler:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, İş organizasyonunun yapılması
A2 – Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

b) Seçmeli Birimler:

Bulunmamaktadır.

c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve performansa dayalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

7. Teorik Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( A1-T1 ve A2-T1 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(A2-T1) Yazılı Sınav: Bu sınav kapsamında ise en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde T1 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1 60 5 2 dk
A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi T1 60 20 2 dk

8. Mülakat Sınavı:

Mülakat Sınavı, adaya verilen süre içerisinde Ek 2’de yer alan BG-Bilgi Kontrol Listesinde A2-T2 olarak belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sınavdan en az %60 başarı sağlanmalıdır.

9. Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına (A1-P1 ve A2-P1) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1) Performans Sınavı: Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(A2-P1) Performans Sınavı:  Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre P1 80 Uygulama
A2 Alçı Levha Uygulama İşleminin Yapılması P1 80 Uygulama

10. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

(A1): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0011-3/A1-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

(A2): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1, T2 ve P1 sınavlarının hepsinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 11UY0011-3/A2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

11. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir ve sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

12. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

13. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

14. Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

15. Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Ahşap Kalıpçı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik