Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

BELGELENDİRME HİZMETLERİ TARAFSIZLIK BEYANI

  • ATA Belgelendirmenin; TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin ve komitelerin çalışma, sorumluluk ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
  • Tüm personelin; tarafsızlığın önemi anlaşılarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamaları boyunca adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız, eşit ve adil davranılacağını,
  • ATA Belgelendirmenin Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemler alacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/veya kuruluşun yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanamayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişilerin, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili mevzuatta izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
  • İlgili tüm tarafların sınav ve belgelendirme hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşabileceğine, bu hizmetlerde gereksiz mali külfet veya sınırlayıcı şartlar öne sürülmeyeceğini,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,
  • ATA Belgelendirmenin Belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını,
  • Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personele tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesi ve gizliliğine zarar verecek hiçbir baskıda bulunulmayacağını,

Beyan ve taahhüt eder.

MÜDÜR

tarafsızlık beyanı mesleki yeterlilik belgelendirme danışmanlık özel istihdam