Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

İSKELE KURULUM ELEMANI
BELGELENDİRME PROGRAMI

1. Belgelendirme Programının Adı:

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı

2. İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programının Amacı:

Bu yeterlilik iskele kurulum elemanı niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bakımdan iskele kurulum elemanı bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

3. Yeterliliğe Kaynak Teşkil Eden Meslek Standartları:

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı – 11UMS0158-3

4. Yeterliliğin Yapısı:

a. Zorunlu Birimler:

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, İş organizasyonunun yapılması
A2 – İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

b. Seçmeli Birimler:

Bulunmamaktadır.

c. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için öngörülen yeterlilik birimlerinin tamamında başarılı olunması gerekir.

5. Programa Katılmak için Ön Şartlar:

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

6. Ölçme ve Değerlendirme:

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.

7. Teorik Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet teorik sınava ( A1-T1 ve A2-T1 ) tabii tutulacaklardır.

(A1-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

(A2-T1) Yazılı Sınav: Bu birim kapsamında en az 40 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir.Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek 2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
(en az)
Sınav Süresi
(soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması T1 60 15 2 dk
A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması T1 60 40 2 dk

8. Mülakat Sınavı:

9. Performansa Dayalı Sınav:

Adaylar A1 ve A2 zorunlu birimleri için 2 adet Performans Sınavına (A1-P1 ve A2-P1) tabii tutulacaklardır.

(A1-P1): Performans Sınavı Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır.
Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

(A2-P1): Performans Sınavı Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

ZORUNLU BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması P1 80 Uygulama
A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması P1 80 Uygulama

10. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar:

(A1): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 12UY0056-3/A1-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

(A2): Adayın söz konusu birimden başarılı sayılması için T1 ve P1 sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste iki kez başarısız olması durumunda Ek 12UY0056-3/A2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.

11. Belgelendirme:

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir ve sonuçlar ATA BELGELENDİRME internet sitesinde yayımlanarak adaya bilgilendirme yapılır.

12. Belgenin Teslimi:

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

13. Belge Geçerlilik Süresi:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

14. Gözetim Sıklığı:

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

15. Belgenin Yenilenmesi:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.

Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

İskele Kurulum Elemanı Belgelendirme Programı Mesleki Yeterlilik Samsun